"Лазаров и Атанасов" ООД

"Лазаров и Атанасов" ООД - продажба, монтаж, сервиз на автомобилни газови уредби в Пловдив

Повече от 10 години се занимаваме с автомобили, като основната ни дейност е монтаж на автомобилни газови уредби за пропан-бутан и метан.Услугата Диагностика на автомобилна елекроника се роди,като естествено продължение на процеса по монтирането и настройката на съврменните газови инжекциони.Свързването на електронния управляващ блок на газовата система към бензиновата електроника изисква детайлно познаване на устройството на съвременните автомобили.Много пъти се е налагало да убеждаваме клиентите , че даден проблем по автомобила им не е породен от монтажа на газовата уредба. Единствения убедителен начин да направим това е да решим конкретният им проблем.Така те остават доволни и повишават доверието си към  нас, а ние сме натрупали опит в диагностицирането на всякакви повреди.