Новини

Информация във връзка с появилата се в медиите новина, гласяща че има акция на КАТ за газовите уредби:

Пусната на 18/02/2020
Информация във връзка с появилата се в медиите новина, гласяща че има акция на КАТ за газовите уредби:
Всеки автомобил, на който е монтирана газова система след септември 2014(тогава влиза в сила новата Наредба Н-32 МТИТС) трябва да премине първоначална проверка в специализиран пункт. Пълен списък на пунктовете, предлагащи тази услуга може да откриете тук
 
 
Срокът за първоначална проверка е ПРЕДИ следващия годишен технически преглед. 
Давам пример- Новозакупен НОВ автомобил, на който му е монтирана веднага газова система- автомобилът трябва да мине през първоначална проверка до 3 години след дата на монтажа, тъй като тогава му е следващия ГТП.
За автомобили, които вече са били регистрирани и не са нови, срокът е оставащия период от време до датата на изтичане на валидността на годишния им технически преглед. 
Ако автомобилът е минал ГТП ноември и автомобилът минава всяка година ГТП, а газовата система е монтирана сега, февруари- срокът за преминаване на първоначална проверка е ноември 2020.
 
За автомобили, с монтирани газови ситеми ПРЕДИ септември 2104 И ВПИСАНИ в удостоверението за годишен технически преглед, ПЪРВОНАЧАЛНА проверка НЕ се први.
За тях обаче НЯМА срок за смяна на талона.
 
Смяната на талона в КАТ на автомобил с монтирана АГУ след 2014 год трябва да се извърши до 3 години СЛЕД първоначална проверка.
 
Първоначалната проверка представлява именно идентификацията и установяването на съответствия по отношение на евростандарти и изисквания.
 
КАТ НЯМАТ тези правомощия и техническа компетентност.
 
Първоначалната проверка е процедурата, при която официално се вписва в регисъра на Автомобилна регистрация чрез системата на Демакс всеки един автомобил, конвертиран на газ. Проверката се извършва от двама специалити – инженери, оторизаирани за тази дейност.
 
Терминът ПАСПОРТ на АГУ не съществува от 2014 година.
Валидният документ е протокол за монтаж по образец, издаван от сервиза, извършил монтажа. КАТ само регистрират събитие , като го вписват в талона .
За тях е необходимо единствено копие от документа за първоначална проверка. (За автомобилите преди 2014 – удостоверение от ГТП с вписани данни за АГУ)
 
Инж. Георги Илиев
Управител „ BRC Bulgaria” ООД
Зам. Председател на Асоциация на българските автогаз сервизи София , 19.февруари 2020